Οι άνθρωποι μας

Η κατάλληλη επιλογή συνεργατών σε διοικητικό και πωλησιακό επίπεδο αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας και την επίτευξη των στόχων της εταιρείας μας. Το διοικητικό προσωπικό, οι συνεργαζόμενοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι και οι μέτοχοι μας βρίσκονται σε συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση σε σχέση με αλλαγές και εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά καθώς και σε τεχνολογικές εξελίξεις που μπορεί να αποτελέσουν νέα χρήσιμα εργαλεία για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας. Ταυτόχρονα με την συνεχή επιδίωξη για εκσυγχρονισμό και βελτίωση, η εταιρία βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση συνεργατών που ενδιαφέρονται να κάνουν καριέρα στο ασφαλιστικό επάγγελμα. Το επάγγελμα αυτό που τελικά θα δώσει την λύση στο πρόβλημα της συνταξιοδότησης των νέων γενεών και της διασφάλισης των συνανθρώπων μας. Ήμαστε σε ανοιχτή γραμμή, για ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με τα όσα ενδιαφέροντα ο θεσμός της ασφάλισης έχει να προσφέρει σε νέους και νέες.