Αυτοκίνητο


Όλα τα οχήματα ανεξαρτήτου χρήσης υποχρεούνται να είναι ασφαλισμένα τουλάχιστον για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων (Σωματικές Βλάβες – Υλικές Ζημίες).

Καλύπτεται δηλαδή η πιθανή ζημιά που μπορεί να προκαλέσει ο κάτοχος ενός οχήματος σε κάποιον τρίτο η στην περιουσία αυτού με ανώτατο κεφάλαιο κάλυψης το 1.000.000€ για Σωματική Βλάβη και το ίδιο για Υλικές Ζημιές.

Η μη ασφάλιση οχήματος τιμωρείτε με βαρύ χρηματικό πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος του οδηγού. Τις υποχρεωτικές καλύψεις ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου μπορούν να πλαισιώσουν πλήθος άλλων καλύψεων «θωρακίζοντας» το περιουσιακό στοιχείο του ιδιοκτήτη από πολλαπλούς κινδύνους.