Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού


Η μηχανογράφηση και γενικότερα ο Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός κάθε επιχείρησης αποτελεί στις μέρες μας την ραχοκοκαλιά της και είναι απαραίτητη η αδιάκοπη και εύρυθμη λειτουργία της. Η ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού καλύπτει βλάβες και ζημιές που μπορεί να προκύψουν από πάσα αιτία απαλλάσσοντας την επιχείρηση από το υψηλό κόστος επισκευής ή αποκατάστασης του καλυπτομένου εξοπλισμού.