Ηλεκτρονικών – Διαδικτυακών Κινδύνων (Cyber risk)


Καλύπτονται οι συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων όπως η απώλεια, κλοπή ή διαρροή προσωπικών ή εταιρικών δεδομένων που ενδέχεται να επιφέρουν οικονομικές απώλειες ή επίπτωση στο όνομα – φήμη της εταιρίας.