Σκαφών


Τα σκάφη ανεξαρτήτου χρήσης, τύπου ή κόστους απόκτησης αποτελούν ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο με εξίσου μεγάλη συναισθηματική αξία. Η διασφάλιση του ιδιοκτήτη από ενδεχόμενους κινδύνους δεν είναι προαιρετική αλλά υποχρεωτική.  Όλα τα είδη των σκαφών (αναψυχής, επαγγελματικά, αγωνιστικά, κα.) υποχρεούνται να ασφαλίζονται τουλάχιστον για την αστική ευθύνη προς τρίτους (σωματικές βλάβες & υλικές ζημιές) και την ασφάλιση πρόκλησης θαλάσσιας ρύπανσης που είναι οι βασικές και βάση νόμου απαραίτητες καλύψεις.

Επιπλέον των βασικών καλύψεων υπάρχουν αρκετές προαιρετικές καλύψεις που μπορούν να εμπλουτίσουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του σκάφους διασφαλίζοντας ακόμα περισσότερο τον ιδιοκτήτη του.