Προσωπικών Ατυχημάτων


Το ατύχημα αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του σύγχρονου πολίτη. Μπορεί να είναι εργατικό, τροχαίο και να μας συμβεί ακόμα και στο οικείο περιβάλλον μας, με δυσάρεστα αποτελέσματα και επιπτώσεις στην υγεία μας και στο εισόδημά μας.

Το συμβόλαιο προσωπικών ατυχημάτων ανάλογα με τον συνδυασμό καλύψεων και τα κεφάλαια που θα επιλεχθούν έρχεται να καλύψει την συγκεκριμένη ανάγκη του ασφαλισμένου αλλά και της οικογένειάς του.