Ζωής & Υγείας


Η ασφάλιση υγείας έρχεται να καλύψει και να προστατέψει το υπέρτατο αγαθό που είναι η υγεία η δική μας αλλά και των αγαπημένων μας προσώπων και θα πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τον κάθε ένα μας. Η ασφαλιστική αγορά προσφέρει πλήθος εναλλακτικών λύσεων ως προς το είδος των καλύψεων  (συνδυάζοντας και το διαθέσιμο κρατικό ταμείο), τα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα, τα κεφάλαια κάλυψης και το κόστος των συμβολαίων. Έτσι ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να καλύψει ουσιαστικά τις προσωπικές και οικογενειακές του ανάγκες έχοντας λάβει υπόψη όλα τα ανωτέρω.

Η ασφάλιση ζωής έχει ως σκοπό την εξασφάλιση των αγαπημένων μας προσώπων σε περίπτωση που κάποιο απρόοπτο γεγονός μας συμβεί και δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε για αυτούς τα προς το ζην είτε από μόνιμη ολική ανικανότητα είτε από θάνατο. Η οικονομική βοήθεια που θα λάβουν οι δικαιούχοι του συμβολαίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλαπλούς σκοπούς όπως φόρους κληρονομιάς, αποπληρωμή δανείων, ενίσχυση του μηνιαίου μειωμένου πλέον εισοδήματος της οικογένειας, κα. Όλα τα συμβόλαια παρέχουν μεγάλη ευελιξία στις παροχές, στα κεφάλαια κάλυψης και στην διάρκεια.