Διαχείριση και Επαναδιαπραγμάτευση Δανείων


Μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση λόγω των αυξημένων υποχρεώσεων προς τους τραπεζικούς οργανισμούς. Η σωστή διαχείριση, επανεκτίμηση και επαναδιαπραγμάτευση των οφειλών, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες των δανειοληπτών, αποτελεί αναγκαία λύση προς διευκόλυνση και ελάφρυνση των οικονομικών τους υποχρεώσεων.