Προγράμματα ΕΣΠΑ


Κατά περιόδους διάφορα κοινοτικά κονδύλια διατίθενται προς ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας διαφόρων ομάδων – κατηγοριών επαγγελματιών. Η επιδότηση ποικίλει ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας, την περιοχή και τη δράση που προωθείτε κατά περίπτωση από το αρμόδιο υπουργείο.

 

Η επιτυχής διαχείριση του φακέλου του ενδιαφερομένου αποτελεί σημαντικό βήμα προς την έγκριση της επιδότησης.