Η πορεία μας

« Δεν θα είμαι ποτέ τόσο πλούσιος για να είμαι ανασφάλιστος… »

…αυτό το γνωμικό έκανε τη δεκαετία του 70 τον ιδρυτή της εταιρίας «ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΕΠΕ», Ιωάννη Δρούλια, να ενταχθεί στο θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης, αφού και καριέρα προσέφερε και την βεβαιότητα της χρησιμότητάς του στον ευρύτερο κοινωνικό του περίγυρο. Στόχος της εταιρίας ήταν η καταξίωση της στην ασφαλιστική αγορά, με χαρακτηριστικά τη γνώση, την εντιμότητα, την φερεγγυότητα, την ειλικρίνεια και την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών. Για να επιτευχθεί ο στόχος, δύο βασικές αρχές θα έπαιζαν κυρίαρχο ρόλο.Πιστεύοντας ακράδαντα πως η ασφάλιση είναι πολύτιμο και ταυτόχρονα απαραίτητο αγαθό, και σε συνδυασμό με την δική του προσωπικότητα και ιδιοσυγκρασία, η εταιρία έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στον παράγοντα «ΑΝΘΡΩΠΟ» και στην «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ» κάνοντας σωστή ανάλυση των πραγματικών αναγκών των υποψήφιων πελατών. Σκοπός, να κατανοήσει ο πελάτης ότι αξίζει να δίνει ένα μικρό μέρος του ετήσιου εισοδήματος του για την προσωπική του εξασφάλιση αλλά και της περιουσίας του.

Στις αρχές τις δεκαετίας του ενενήντα ο Παναγιώτης Δρούλιας, ο ένας εκ των δύο γιών του ιδρυτή, ξεκίνησε να δραστηριοποιείται κυρίως στον κλάδο Ζωής και Υγείας και ηγήθηκε της ομάδας που ανέπτυξε το συγκεκριμένο κλάδο για περισσότερο από μία δεκαετία με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Με την αλλαγή της χιλιετηρίδας και ο έτερος γιός Σίμος Δρούλιας εντάχθηκε στην εταιρεία, έχοντας μία επιτυχημένη τετραετή καριέρα ως οικονομικός αναλυτής στην τέως Hewlett Packard – νυν HP, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση της εταιρείας. Στόχος η επιτυχής μετάβασή της εταιρείας στα νέα δεδομένα και απαιτήσεις της αγοράς και στον συνεχή εκσυγχρονισμό της.


Ανέκαθεν αλλά πολύ περισσότερο στην σημερινή δύσκολη από όλες τις απόψεις εποχή που διανύουμε σημαντικότατος παράγοντας ήταν και είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή εταιριών προς εκπροσώπηση.

Με γνώμονα τον επαγγελματισμό και την φερεγγυότητα, επιλέγονται ορισμένες από τις καλύτερες διεθνείς και Ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν σημαντική δραστηριότητα σε όλους τους κλάδους ασφάλισης. Με αυτή τη συνειδητή επιλογή συνεργασιών προσπαθούμε να διασφαλίσουμε όσο γίνετε τα συμφέροντα των συνανθρώπων μας.

Εξίσου σημαντική είναι η στελέχωση της εταιρίας με συνεργάτες που θα έχουν κοινό όραμα και φιλοσοφία, ώστε σε συνδυασμό με την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών να είναι εφικτή η επίτευξη των στόχων του ιδρυτή αλλά και των διαδόχων του.

Έχοντας τη 40χρόνη ιστορία του γραφείου μας σαν οδηγό και λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις ειδικότερα σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, ένας νέος στόχος δημιουργείται αναπόφευκτα ο οποίος θα μας οδηγήσει – υποκινήσει στο μέλλον. Η ασφαλιστική ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση των συνανθρώπων μας σε ένα άκρως αβέβαιο και ασταθές περιβάλλον.

Χρησιμοποιώντας την τεχνολογική εξέλιξη ως μέσω επίτευξης του νέου μας στόχου μια νέα φράση – μήνυμα, που εντυπωσίασε τον ιδρυτή της εταιρίας στο συνέδριο του Πανελληνίου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων, μας οδηγεί. Διότι η εταιρεία μας πρέπει να λειτουργήσει με στόχο την αφύπνιση και ενημέρωση των συνανθρώπων μας σε σχέση με τις ασφαλιστικές τους ανάγκες και διότι…

« Η ασφαλιστική συμβουλή δεν κοστίζει…αξίζει! »