Συνεργαζόμενες εταιρίες

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουμε είναι οι ακόλουθες:  

Eurolife
Ethniki

Aig
Generali

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ
Ergo

Atlantiki
Axa

Allianz
DAS

Metlife Alico