Επαγγελματική Α.Ε.


Η ευθύνη προς αποκατάσταση των σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών που προκύπτει από εσφαλμένη, άδικη ή ελλιπή  εξάσκηση του επαγγέλματος του επιτηδευματία.