Εργοδοτική Α.Ε.


Η αστική ευθύνη που έχει ο εργοδότης για εργατικά ατυχήματα σε υπαλλήλους ή εργάτες που απασχολούνται στην επιχείρηση του