Α.Ε. Προϊόντος


Καλύπτεται η αστική ευθύνη του κατασκευαστής, εισαγωγέας ή έμπορος για αποζημιώσεις που θα υποχρεωθεί να καταβάλλει σε τρίτους για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν από τη χρήση ελαττωματικού προϊόντος