Α.Ε. Ιδιωτών


Η ευθύνη προς αποκατάσταση των σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών που προκύπτει από την καθημερινή δραστηριότητα του ιδιώτη.